Links

www.japanology.nl Nederlandse website voor vragen over de Japanse taal en om de taal te leren

www.wikimoon.org Engelstalige website met ook heel veel informatie over Sailor Moon

missdream.org Engelstalige website met muziekteksten, manga boeken en anime van voornamelijk Sailor Moon

www.sailor-games.com Engelstalige website met Sailor Moon spelletjes

jisho.org Engelstalige website om kanji, de betekenis ervan, hoe het geschreven moet worden, de uitspraak en gebruik ervan in zinnen, op te zoeken

www.sailormooncenter.net Engels/Japans talige website met video, audio en infomatie